Boniforti Impianti v Bergamu

Boniforti Impianti je společnost z Bergama, která již léta provádí hydraulické projekty s kompetencí a profesionalitou
SPOLEČNOST

Boniforti Impianti nabízí na základě zkušeností získaných v průběhu let a díky značné odborné znalosti vytvořené díky četným provozním zásahům vysoce kvalitní a profesionálně dokonalé služby.

Kromě vývoje hydraulických zařízení se společnost z Bergama se sídlem v Albano Sant’Alessandro a v Praze zabývá také návrhem, konstrukcí a údržbou protipožárních systémů, tepelných, elektrických a obnovitelných energetických systémů

Boniforti Impianti působí v civilním, bytovém, průmyslovém, terciárním a nemocničním sektoru.

Luca Boniforti, majitel společnosti, dává jí veškeré své know-how získané během pracovních zkušeností. Výsledkem je důležitá podnikatelská realita, jejíž silnou stránkou je rozhodně štíhlá a kompetentní struktura připravená uspokojit potřeby a požadavky zákazníků.

Boniforti Impianti není jen společnost která je připravená na rozmanitý rozsah zásahů, ale je také schopná výrazně snížit náklady na výstavbu a provádet vysoce kvalitní práci za konkurenceschopné ceny

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY

Boniforti Impianti získala značné a konsolidované know-how v oblasti technologických systémů sloužících průmyslovému a výrobnímu světu.

Boniforti Impianti se od svého vzniku podílela zejména na realizaci a / nebo přizpůsobování technologických systémů svých výrobních oddělení různými společnostmi.

Stručně uvádíme několik příkladů realizovaných systémů:

 • topné a klimatizační systémy pro velká výrobní oddělení;
 • topné systémy využívající stropní zařiče s radiantním tepelným zářením;
 • Strojovný na výrobu chlazené vody sloužící chladicím okruhům pro průmysel;
 • vodní zvedací systémy pro vodu a / nebo studny pro technologické použití;
 • distribuční a dopravní sítě pro průmyslové plyny (metan, vodík, dusík, helium, argon atd.);
 • chládicíí věže pro velké klimatizační systémy;
 • čistírny odpadních vod s průmyslovým servisem, včetně osmózní filtrace

OBLASTI PUSOBENÍ

Oblasti intervence pro civilní, průmyslový, terciární a nemocniční sektor:

 • instalatérské systémy
 • Otopné systémy
 • Hydro-termo-sanitární systémy
 • Výstavba a / nebo opráva kotelen
 • Zemní plynové systémy
 • Klimatizační a chladicí systémy
 • Vzduchotechnické strojovny
 • Strojovny zařízení pro datová centry
 • Geotermální systémy
 • Solární tepelné systémy
 • Manuální a / nebo automatické protipožární systémy
 • Průmyslové technické plynové systémy
 • Občanské a elektrické systémy
 • speciální elektrické systémy
 • Elektrické a automatizační elektrické panely
 • Fotovoltaické panely
 • Solární panely

●Servisn a údržba pro všechny typy aktivit

Certifikace a kategorie

KVALIFIKACE PRO VEŘEJNÁ PRÁCE v ITALIE

Boniforti Impianti se díky držiteli „Kvalifikačního certifikátu O“ může účastnit výběrových řízení na zadávání veřejných prací, podle D.P.R. 207/2010.

Certifikát je vydáván konkrétními společnostmi vydávajícími certifikační orgány (SOA), které zaručují skutečnou existenci obecných, ekonomicko-finančních, technicko-organizačních požadavků nezbytných pro provedení LL.PP, jakož i stanovené v DPR 207/2010.

Tato certifikace definuje kategorie a maximální částku výzvy, pro kterou je společnost oprávněna soutěžit.

Níže jsou uvedeny příslušné kategorie SOA Boniforti Impianti:

 • Kategorie OG 11 – I 
 • Kategorie OS 3 – I
 • OS 28 – III Bis Kategorie

CERTIFIKAT KVALITY

V roce 2015 společnost získala certifikát kvality v souladu s ISO 9001: 2008 po inspekčním auditu, s každoroční obnovou, prováděným certifikačním orgánem Bureau Veritas Institute.

V roce 2018 byl certifikát kvality obnoven v souladu s 9001: 2015

CERTIFIKÁT F-PLYNU

V roce 2015 získala společnost  Boniforti certifikaci pro instalaci, údržbu a opravy pevných chladicích a klimatizačních zařízení

a tepelná čerpadla obsahující určité fluorované skleníkové plyny.

Certifikát je v souladu s nařízením ES č. 303/2008 DPR č. 43 ze dne 27. ledna 2012 as technickým předpisem ACCREDIA RT29.

Osvědčení vydané certifikačním orgánem Bureau Veritas Institute po ročním auditu.

Kontaktujte nás pro více informací

Vyžádejte si cenovou nabídku, klikněte na tlačítko a vyplňte formulář