PLYNOVÉ HASICÍ SYSTÉMY

Boniforti Impianti realizuje  všechny typy hasicích systémů, hasicích systémů na vodu a plyn – manuální a / nebo automatické.
NÁVRH A INSTALACE SYSTÉMŮ PRO HAŠENÍ POŽÁRU PLYNEM

Protipožární řešení, která dodává Boniforti Impianti, jsou různých typů, včetně vodních a plynových systémů – manuální a / nebo automatické protipožární systémy, včetně veškeré technické a byrokratické podpory pro získání povolení. 

V některých oblastech nelze vodu použít k hašení požárů, takže je možné zasáhnout instalací plynového hasicího systému. 

Cílem této metodiky hašení je odstranit kyslík, který zajišťuje proces spalování.

Boniforti Impianti dodává a instaluje automatické hasicí systémy inertních plynů. 

Tyto hasicí systémy jsou navrženy tak, aby uhasily vzduch v chráněné místnosti, aby snížili obsah kyslíku potřebný pro šíření plamenů.

Kontaktujte nás pro více informací

Vyžádejte si cenovou nabídku, klikněte na tlačítko a vyplňte formulář